ความรู้
PUMP Calpeda ปั๊มน้ำสำหรับระบบ Transfer Pump

เป็นระบบการจ่ายน้ำให้กับอาคาร โดยการสูบน้ำ ขึ้นไปเก็บ ไว้ในถังเก็บน้ำโ

Readmore