ความรู้

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ Mitsubishi

Motor Mitsubishi  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรือเรียกว่า เอ.ซี มอเตอร์ (A.C. MOTOR)

     
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor) สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

     1.มอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (Induction Motor)
     2.ซิงโครนัสมอเตอร์(Synchronous)

ซึ่งที่จะกล่าวในนี้เป็นมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (Induction Motor) ซึ่งจะมีขนาดกำลังงานตั้งแต่
0.37 kW ไปจนถึงขนาด 315 kW มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำ มีทั้งที่เป็นมอเตอร์ชนิด 1 เฟส (Single Phase)
และชนิดที่เป็นมอเตอร์ 3 เฟส (Three Phase)

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส  (Single Phase)

-แบบ Horizontal Type ขายึด 1PHASEชนิดธรรมดา 220 V ไม่มีคาปาซิสเตอร์  เหมาะกับการใช้งานที่ไม่หนักมาก เช่น ปั๊มชัก พัดลม เครื่องเป่าลม โบวเวอร์ต่างๆ Single Phase Induction Motor 220V 4P ขนาดตั้งแต่ 1/4HP – 1/2HP IP20 Split Phase Start Type
-แบบ Horizontal Type ขายึด 1PHASE ชนิด CAPACITOR START 220V (คอนเดนเซอร์เดี่ยว) เหมาะสำหรับขนาดกลาง เช่นเครื่องผสมอาหาร พัดลมฟาร์มขนาดใหญ่ ปั๊มลมขนาดเล็ก เป็นต้น  ขนาดตั้งแต่ 1/4HP – 1/2HP IP20 Single Phase Induction Motor 220V 4P CAPACITOR START Type
-แบบ Horizontal Type ขายึด 1PHASE ชนิด DOUBLE CAPACITOR START 220V (คอนเดนนเซอร์คู่) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง เช้น สายพานลำเลียง พัดลมดูดอากาศ ปั๊มน้ำ ขนาดตั้งแต่ 1HP – 10HP IP20 Single Phase Induction Motor 220V 4P CAPACITOR START & Run Type

-แบบ Horizontal Type ขายึด 1PHASE ชนิดใช้ถ่าน BRUSH MOTOR 220 V เหมาะสำหรับงาน กลางแจ้งทั่วไปเช่นปั๊มน้ำอุตสาหกรรม เครื่องโม่ปูน สายพานลำเลียง  มีขนาดตั้งแต่ 1/2HP – 1.3/4HPความเร็วรอบ 1450RPM ( 4P ) Single Phase Induction Motor220V. (2 สาย) 4P Open-Protected Typed IP 44 Degrees of Protection

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟส  (Three Phase)

มอเตอร์ 3 เฟส เมื่อแบ่งตามลักษณะของโรเตอร์(Rotor) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด

(1) มอเตอร์แบบกรงกระรอก (Squirrel cage Rotor)

อินดักชั่นมอเตอร์สามเฟส มอเตอร์แบบกรงกระรอก เป็นโรเตอร์ที่ให้กำลังแรงม้าต่ำ เมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบอื่นๆ แต่จะมีข้อดีคือจะมีความเร็วรอบการทำงานคงที่ในโหลดที่มีขนาด ต่างๆกัน และการบำรุงรักษามอเตอร์แบบนี้ไม่ยุ่งยาก จึงทำให้อินดักชั่นมอเตอร์สามเฟส แบบกรงกระรอกเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย

(2) มอเตอร์ชนิดขดลวดพัน (Wound Rotor)

มอเตอร์ชนิดขดลวดพัน หรือแบบวงแหวนลื่นจะมีแกนหมุนพันขดลวดที่มีตัวนำไฟฟ้า นำไปสู่วงแหวนลื่นเพื่อสอดแทรกตัวความต้านทานไว้เพิ่มแรงบิดในขณะเริ่มเดินเครื่องและลดกระแส ในการเริ่มเดินเครื่อง ภายใต้แรงบิดขณะรับภาระเต็มที่ มอเตอร์แบบนี้เหมาะกับอุปกรณ์ขนถ่าย ทุกชนิดที่ต้องควบคุมแรงบิดในขณะเริ่มเดินเครื่อง

-แบบ Horizontal Type ขายึด 3PHASE ชนิดหุ้มมิด แรงดันไฟ 380V ขนาดตั้งแต่ 1/4HP – 125HPความเร็วรอบ 1450RPM ( 4P ) , 2820RPM ( 2P ) และชนิดรอบช้า 950RPM ( 6P )Totally Enclosed Fan Cooled Type, IP 55 Degrees of Protection ( Class F )มอเตอร์เป็นแบบ IP55  (Ingress Protection) ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร มีทั้งแบบ บอดี้อลูมิเนียม และเหล็กหล่อ

-แบบ Vertical Type หน้าแปลนยึด 3PHASE ชนิดหุ้มมิด แรงดันไฟ 380V ขนาดตั้งแต่ 1/4HP – 40HPความเร็วรอบ 1450RPM ( 4P ) ,2820RPM ( 2P ) และชนิดรอบช้า 950RPM ( 6P )Totally Enclosed Fan Cooled Type, IP 55 Degrees of Protection ( Class F )มอเตอร์เป็นแบบ IP55  (Ingress Protection) ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร

มอเตอร์ไฟฟ้าติดเบรค 190 VDC

แบบ Horizontal Type ขายึด 3PHASE ชนิดหุ้มมิดแบบ Vertical Type หน้าแปลนยึดแรงดันไฟ 380V ขนาดตั้งแต่ 1/4HP – 10HPความเร็วรอบ 1450RPM ( 4P ) , 2820RPM ( 2P )และชนิดรอบช้า 950RPM ( 6P )Totally Enclosed Fan Cooled Type, IP 55Degrees of Protection ( Class F )มอเตอร์เป็นแบบ IP55  (Ingress Protection)ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร