บริษัท เจดับบลิวเทค จำกัด JWTECH COMPANY LIMITED
Quotation
Online Shopping
Mega Drop Down Menu
หน้าหลัก > PLC > Mitsubishi

PLC Mitsubishi

     PLC ที่ให้การควบคุมก้าวหน้าไปอีกขั้น สามารถตอบสนองความต้องการของระบบควบคุมได้ครบตามที่คาดหวังให้โซลูชั่นที่เหมาะสมจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ PLC และระบบเครือข่ายที่ครอบคลุม

A SERIES

Mitsubishi Electric is planning a transition from the MELSEC A-Series PLC product families (10" rack height) to the Q Series Automation Platform. This is planned to be completed by September 2006. IMPORTANT: The compact MELSEC AnSH and QnAS(H) PLC Series are not affected by this announcement. Their full availability will continue for the foreseeable future (until at least 2010).

CC-LINK

The MELSEC network - launching a network industrial revolution. MELSEC responds to the new demands of the industrial network and optimizes the entire system by providing the services needed at production sites such as high-speed control, large-volume data control, flexible wiring, simple startup and maintenance.

FX I/O

FX series I/O extension devices are divided into "extension blocks" and "powered extension units.

FX1N

Introduced in 2000 the FX1N added additional functionality over the FX0N and provided additional means of expandability with the possibility of expanding to the right and the left. The FX1N could use the FX2N Series adapter boards and special function blocks, which in combination with the available expansion boards provided an unprecedented variety of expansion options.

FX1S

The controllers of the FX1S series deliver outstanding functionality with up to 30 inputs and outputs in a very compact package. The FX1S is ideal for applications in difficult-to-access installations and systems where normal servicing is not possible

FX2N

Background: Released in 1997 the FX2N provided major advancements in processing speed and functionality with new options for complex mathematical calculations and data processing. The FX2N also added new expansion options for Ethernet communications, analog and temperature control, and high-speed positioning. The FX2NC provided an ultra-compact option for tight spaces.

FX3G

The FX3G can be recognized as the successor to the FX1N that will continue the concept of combining performance with affordability. Furthermore backwards compatibly allows the FX3G to slip into existing FX1N applications with minimal redesign required.,FX3G CPU's are compatible with existing FX2N & FX3U expansion modules, including the recently introduced FX3U-ADP expansion modules, and may be used as a replacement for FX1N PLC's.

FX3S

The FX3S is the fit-and-forget PLC solution for space and cost conscious applications requiring up to 30 I/O. This minimum-expandability, battery-less maintenance free controller is perfect for handling straightforward processes and can be hidden away in locations without regular maintenance activities.

FX3U

The new FX3U s1.eries is the third generation of Mitsubishi Electrics successful compact PLC family. Developed for the international market, the new controllers feature a special second "adapter bus" system, which complements the existing system bus used for expansion, special function and network modules. Up to ten additional modules can be connected to this new adapter bus.

FX3UC

The new MELSEC FX3UC CPU brings greater flexibility and more performance to applications which do not have space for traditional style PLC's. Like all other members of the FX family, each FX3UC PLC consists of a fully-integrated base unit that contains all the necessary PLC components, from the CPU to memory and the I/O controller.

FX5U

The first model in the iQ-F series is the FX5U, offering high performance in a compact, cost effective package. The FX5U continues the FX tradition of total flexibility by offering a huge range of new and existing add-on options which further enhance the built-in functions of Ethernet, analogue I/O, data logging, position control, security, communications and networking functions incorporated as standard.

FX5UC

FX5UC - CPU Modules Range of FX5UC CPU modules from the iQ-F series from Mitsubishi, offering high performance in a compact, cost effective package.

Q CPU

Current production requirements are calling for an increase in productivity and carrying out production processes even faster due to an increase in production information such as production results and traceability.