Mega Drop Down Menu
หน้าหลัก > Portfolio

MY Portfolio

Mountains

ส่งทีมวิศวกรเข้าไปSETUP ระบบ PLC + HMI+INVERTER ให้ใช้งานได้ตามสโคปของลูกค้าที่ต้องการใช้งาน ออกแบบและเขียนโปรแกรม PLCตามความต้องการครบสมบูรณ์..

Mountains

ใช้ SOFT START Control Techniques ขนาด 450 KW 2 เครื่อง ส่งทีมวิศวกรเข้าไป Setup และเทรนการใช้งานให้กับผู้ใช้งานได้เรียบร้อย..

Mountains

อินเวอร์เตอร์ YASKAWA A1000ขนาด90kw 2ชุดพร้อมกับชุดเบรคยูนิตและเบรครีชีตเตอร์ใช้งานอุตสาหกรรมส่งทีมวิศวกรเข้าไปเทรนและSETUPระบบให้ใช้งาน..

Mountains

ด้านอนุรักษ์พลังงานบริษัทเราก็ทำให้คำปรึกษาและออกแบบติดตั้งระบบเพื่อประหยัดพลังให้กับโรงงานอุตสาหกรรมดังเช่นลูกค้าโรงงานนี้สตาร์ เดลต้าเปลี่ยนมาใช้อินเวอร์เตอร์Nidec..

Mountains

ส่งทีมวิศวกรเข้าติดตั้งอินเวอร์เตอร์ ABB ACS 550ขนาด 37 KWและABB ACS 580 ขนาด37KWพร้อมทั้งเทรนการใช้งานอินเวอร์เตอร์ ทั้งสองรุ่นให้ใช้งานและเชตค่าเป็น..

Mountains

ออกพบลูกค้าที่สร้างเครื่องจักร ระบบออโตเมชั่นพาวิศวกรแนะนำสินค้าตัวใหม่ๆ และการใช้งานต่างๆของ Inverter TOSHIBA..

Mountains

ออกแบบเขียนโปรแกรมPLC S7-300กับจอทัชสกีนใช้ในงานบ่อบำบัดน้ำเสียส่งทีมวิศวกรเข้าไปออกแบบเขียนโปรแกรม หน้างานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้งานได้..

Lights

ส่งทีมวิศวกรเข้าไป SETUP และสอนการใช้งาน อินเวอน์เตอร์ DANFOSS ให้ใช้งานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ..

Mountains

ลูกค้าให้เปลึ่ยนและแก้ระบบเครื่องจักร PLC LS และอินเวอรเตอร์มิตซู เปลี่ยนรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่ส่งทีมวิศวกรเข้าไป SETUP และแก้ไขวงจร ใช้งานได้ตามปกติ..

Lights

ส่งทีมวิศวกรเข้าไปสัมมนาหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถให้ไปใช้กับลูกค้าได้ดีขึ้นเหมาะกับยุค 4.0 และขอขอบคุณทางผู้จัดอบรมสัมมนา มาณ.ทีนี้..

Nature

เมื่อมีปัญหาหน้างานเซลล์ดำเนินการประสานงานให้ทีมวิศวกรเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขงานให้ใช้งานได้ตามที่ลูกค้าต้องการติดตั้งอินเวอรเตอร์ABB ACS 150 ใช้กับงานปั๊มน้ำ..

Mountains

ทางวิศวกรออกแบบและเขียนโปรแกรมPLC พร้อมทั้งทดสอบหน้างานตามความต้องการของลูกค้า..

Lights

บรรยากาศเทรนนิ่ง อินเวอรเตอร์แบรนด์ Nidec ซึ่งJWTECH เป็นตัวแทนจำหน่าย..

Nature

พาวิศวกรเข้าดูหน้างานและพบลูกค้าเพื่อVISIT สินค้าใหม่และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า..

Mountains

เซลล์เข้าหน้างานพร้อมวิศวกรเพื่อดูหน้างานและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า..

Lights

งานโรงสีข้าวบริษัทเราก็ทำนะครับ..

Nature

งานเครื่องซักผ้าใช้อินเวอร์เตอร์nidecหรือ คอนโทรลเทคนิค ใช้ควบคุมเครืองซักผ้า 4Speedใช้งานได้ตามที่ลูกค้าต้องการส่งทีมวิศวกรเข้าไปsetup และสร้างความมั่นใจใน..

Mountains

งานPLC Siemen ส่งทีมวิศวกรเข้าไป Setup ระบบให้กับลูกค้าใช้งายได้ตามความต้องการ..

Lights

ออกแบบและติดตั้งอินเวอร์เตอร์ABB ACS580 160kw ส่งทีมวิศวกรเข้าไปติดตั้งตู้และวิศวกรเข้าไปSetupอินเวอรเตอร์ที่ใช้แทนระบบสตาร์-เดลต้า ทีใช้กับระบบDCS ให้ใช้งาน..