บริษัท เจดับบลิวเทค จำกัด JWTECH COMPANY LIMITED
Quotation
Online Shopping
Mega Drop Down Menu
หน้าหลัก > Inverter > Siemens

Inverter SIEMENS M430

Inverter เหมาะกับงานทั่วไป โดยมีขนาดตั้งแต่(0.2-18.5KW)

Features
Easy,guided start-up Six programmable isolated digital input
Gland plates Two programmable analog output (0mA to 20mA)
PC connection kits Low-energy mode