บริษัท เจดับบลิวเทค จำกัด JWTECH COMPANY LIMITED
Quotation
Online Shopping
Mega Drop Down Menu
หน้าหลัก > Servo > Ls

Servo LS XDL-L7 DRIVE

Features

High Resolution Serial type Encoder (~19Bit)
- Accurate Position Control and Improved Stability at Low Speed
Stable Low Speed Operation with Accurate Speed Check
- Stable Measurement at Low Speed
Absolute Encoder (Multi-turn)
- Origin Function is not needed
Improved Speed Response Frequency
- About 1kHz
- Reduced Positioning Time

 

XDL Series
KW 100 w 200 w 400 w 750 w 1 kw 1.5 kw 2 kw 3 kw
Drive (Standard) XDL-L7SA001A XDL-L7SA002A XDL-L7SA004A XDL-L7SA008A XDL-L7SA010A XDL-L7SA020A XDL-L7SA020A XDL-L7SA035A
Drive (EtherCAT) XDL-L7NA001A XDL-L7NA002A XDL-L7NA004A XDL-L7NA008A XDL-L7NA010A XDL-L7NA020A XDL-L7NA020A XDL-L7NA035A
Motor XML-SA01AAK XML-SB02AAK XML-SB04AAK XML-SC08AAK XML-SG09GAK XML-SG13GAK XML-SF20GAK XML-LF30GAK
Motor with Brake XML-SA01AAK2 XML-SB02AAK2 XML-SB04AAK2 XML-SC08AAK2 XML-SG09GAK2 XML-SG13GAK2 XML-SF20GAK2 XML-LF30GAK2
Encoder Cable (5M) XLCS-EN05CS XLCS-EN05CS XLCS-EN05CS XLCS-EN05CS XLCS-EN05DS XLCS-EN05DS XLCS-EN05DS XLCS-EN05DS
Motor Cable (5M) XLCS-PN05GS XLCS-PN05GS XLCS-PN05GS XLCS-PN05GS XLCS-PN05HS XLCS-PN05HS XLCS-PN05IS XLCS-PN05IS
Brake Cable (5M) XLCS-PN05KB XLCS-PN05KB XLCS-PN05KB XLCS-PN05KB XLCS-PN05NB XLCS-PN05NB XLCS-PN05PB XLCS-PN05PB

 

 

DOWNLOAD CATALOG XGT Servo System File : XDL_XML_E_120618.pdf , 13221KB (12.91MB)