Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก > Motor & Gear > Oriental motor

Oriental motor

เอซีมอเตอร์ (Standard AC Motors)

เอซีมอเตอร์ได้ถูกใช้เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังสำหรับอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ เนื่องจากมอเตอร์ประเภทนี้สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ Oriental motor ได้มีเอซีมอเตอร์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เอซีมอเตอร์ สามารถใช้งานร่วมกับชุดเบรกหรืออุปกรณ์ควบคุมความเร็ว และสามารถใช้งานร่วมกับส่วนประกอบที่เป็นระบบกลไก เช่น หัวเกียร์ประเภทต่างๆ ด้วยเหตุผลข้อนี้จึงทำให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้

อินดัคชั่นมอเตอร์ (Induction Motors)

KII/KIIS ซีรี่ย์

● หัวเกียร์มีความแข็งแรงสูง
● ประหยัดพลังงานด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
● ใช้งานได้ง่ายด้วยการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
● มีบริการเลือกมอเตอร์ตลอดจนถึงบริการหลังการขาย
● ปราศจากพัดลมระบายความร้อน
● มีซีลป้องกันนํ้ามัน


KII ซีรี่ย์กับหัวเกียร์ JL/JH

● เกียร์ไฮพอยด์หักศอก
● มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
● หัวเกียร์มีความแข็งแรงสูง
● ประหยัดพื้นที่
● ประหยัดค่าใช้จ่าย


World K ซีรี่ย์

● เหมาะสำหรับงานที่หมุนในทิศทางเดียวและทำงานอย่างต่อเนื่องมอเตอร์นี้เหมาะสำหรับงานที่หมุนในทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้ขับเคลื่อนสายพานลำเลียง
● ใช้งานง่ายเพียงแค่คุณต่อมอเตอร์และคาปาซิเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับก็สามารถใช้งานได้ทันที (สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส ไม่จำเป็นต้องใช้คาปาซิเตอร์)
● สามารถต่อกับหัวเกียร์ชนิดต่างๆได้ในการต่อกับหัวเกียร์ส่งผลให้ความเร็วช้าลงและมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้น


BH ซีรี่ย์

● เหมาะสำหรับงานที่หมุนในทิศทางเดียวและทำงานอย่างต่อเนื่องมอเตอร์นี้เหมาะสำหรับงานที่หมุนในทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้ขับเคลื่อนสายพานลำเลียง
● ใช้งานง่ายเพียงแค่คุณต่อมอเตอร์และคาปาซิเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับก็สามารถใช้งานได้ทันที (สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส ไม่จำเป็นต้องใช้คาปาซิเตอร์)
● สามารถต่อกับหัวเกียร์ชนิดต่างๆได้ในการต่อกับหัวเกียร์ส่งผลให้ความเร็วช้าลงและมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้น

 เวิรซซิเบิลมอเตอร์ (Reversible Motors)

World K ซีรี่ย์

● เหมาะสำหรับการทำงานที่มีการหมุนสองทิศทางรีเวิรซซิเบิลมอเตอร์นั้นมีระยะเวลาในการทำงาน 30 นาที✽ เพื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุนอย่างทันทีทันใด มอเตอร์ประเภทนี้ได้มีการติดตั้งเบรคเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานที่บริเวณท้ายมอเตอร์ส่งผลให้มอเตอร์นี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับงานที่ต้องมีการเปลี่ยนทิศทางการหมุน

✽ ระยะเวลาในการทำงาน 30 นาที: มอเตอร์อาจถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาที แต่จะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานด้วย (ทำงานเป็นพักๆ เป็นต้น) มอเตอร์นี้จึงสามารถทำงานได้ 30 นาทีหรือมากกว่า
● ใช้งานง่ายเพียงแค่คุณต่อมอเตอร์และคาปาซิเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับก็สามารถใช้งานได้ทันที
● สามารถต่อกับหัวเกียร์ชนิดต่างๆได้ในการต่อกับหัวเกียร์ส่งผลให้ความเร็วช้าลงและมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้กับหัวลิเนียร์ จะสามารถเปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบหมุนให้เป็นการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นได้โดยง่าย


ซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดความเร็วต่ำ (Low-Speed Synchronous Motors)

SMK ซีรี่ย์

ซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดความเร็วต่ำเป็นซิงโครนัสมอเตอร์ที่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้และนอกเหนือจากนั้นยังสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานของมอเตอร์นี้จะคล้ายกับของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ เนื่องจากมอเตอร์ชนิดนี้สามารถขับด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ บางครั้งจึงถูกเรียกว่า เอซีสเต็ปปิ้งมอเตอร์


ชุดทอร์คมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า (Torque Motor and Power Controller Packages)

TM ซีรี่ย์

ด้วย TM ซีรี่ย์ ซึ่งเป็นชุดทอร์คมอเตอร์พร้อมกับอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า ทำให้คุณสามารถปรับแรงบิดของมอเตอร์ได้ด้วยวิธีง่ายๆ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานที่มีลักษณะม้วนพัน, กด และงานในลักษณะอื่นที่ต้องมีการปรับแรงบิด


World K ซีรี่ย์

Torque Motor มอเตอร์นี้ได้มีมาตรฐานความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าภายนอก มอเตอร์จึงสามารถปรับความเร็วและแรงบิดได้ชุดทอร์คมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า TM ซีรี่ย์ เป็นชุดมอเตอร์ที่มีอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าแล้ว ทำให้สามารถปรับแรงบิดได้ง่าย


มอเตอร์กันน้ำและฝุ่น (Watertight, Dust-Resistant Motors)

FPW ซีรี่ย์

FPW ซีรี่ย์ นั้นเป็นมอเตอร์พร้อมหัวเกียร์ที่มีระดับการป้องกัน IP67 ภายใต้มาตรฐาน IEC และรับรองโดย UL มอเตอร์นี้เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องมีการสัมผัสโดนน้ำ หรือมีความจำเป็นที่จะต้องล้างด้วยน้ำ มอเตอร์นี้มีขนาด 25 W, 40 W, 60 W และ 90 W ให้เลือกใช้ และผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด  RoHS ด้วย


หัวเกียร์แบบขนาน (Parallel Shaft Gearheads)

หัวเกียร์ GN-KF

เมื่อต่อใช้งานร่วมกับหัวเกียร์ ส่งผลให้มีความเร็วช้าลงเท่ากับความต้องการหรือมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้:
- World K Series รุ่นใช้กับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟในเอเชีย
- 6W ถึง 40W มอเตอร์ที่มีเฟืองแบบ GN
- 60W, 90W มอเตอร์ที่มีเฟืองแบบ GE


หัวเกียร์หักศอก (Right-Angle Gearheads)

Right-Angle Gear หัวเกียร์หักศอกเป็นหัวเกียร์ที่มีปีกเพื่อใช้ในการติดตั้ง หัวเกียร์นี้ใช้เฟืองตัวหนอนและเฟืองเกลียวแบบพิเศษ หัวเกียร์นี้จะสามารถทำให้ติดตั้งมอเตอร์เป็นมุมฉากกับแนวแกนได้ เช่น สายพานลำเลียง นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่เป็นเพลากลวง (ชนิด RH) และรุ่นที่เป็นเพลาตัน (ชนิด RA) ให้เลือกใช้ หัวเกียร์นี้เหมาะสำหรับใช้ลดขนาดของเครื่องจักรให้เล็กกระทัดรัด


หัวลิเนียร์ LH

หัวลิเนียร์นั้นคล้ายกับหัวเกียร์แต่สามารถเปลี่ยนการเคลื่อนที่ให้เป็นเชิง เส้นได้เพียงแค่ประกอบเข้ากับเอซีมอเตอร์เท่านั้น หัวลิเนียร์สามารถใช้ได้กับเอซีมอเตอร์หลากหลายรุ่นและมีระยะชักที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้อย่างง่ายกับการทำงานต่างๆ เช่น การกด, การดึง, การยกขึ้นและการยกลง การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นจึงทำได้ง่ายเพียงแค่ประกอบเข้ากับมอเตอร์ต่างๆ


ชุดเบรค (Brake Pack) SB50W

ชุดเบรคสามารถทำงานแบบหยุดอย่างทันทีทันใด, ทำงานสองทิศทาง และมีฟังก์ชั่นควบคุมเบรคแบบแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งรวมอยู่ในชิ้นเดียว ชุดเบรคสามารถรับรู้ได้เมื่ออุปกรณ์ป้องกันความร้อนตัดการทำงานของมอเตอร์ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณ และเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ฟังก์ชั่นรีเซ็ตสัญญาณเตือนด้วยสัญญาณภายนอกได้ถูกรวมเข้าไปด้วย


มอเตอร์ชนิดควบคุมความเร็ว (Speed Control Motors)

โอเรียนทัล มอเตอร์ นั้นมีมอเตอร์ชนิดควบคุมความเร็ว 3 ประเภท

ชุดมอเตอร์ชนิดควบคุมความเร็วพร้อมอุปกรณ์ควบคุม (Speed Control Motor and Controller Packages)

US2 Series

เมื่อต่อใช้งานร่วมกับหัวเกียร์ ส่งผลให้มีความเร็วช้าลงเท่ากับความต้องการหรือมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้:
- World K Series รุ่นใช้กับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟในเอเชีย
- 6W ถึง 40W มอเตอร์ที่มีเฟืองแบบ GN
- 60W, 90W มอเตอร์ที่มีเฟืองแบบ GE


DSC ซี่รี่ย์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ DSC ซีรีส์ที่มีประสิทธิภาพสูงระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ใช้งานง่ายด้วยราคาไม่แพงและขนาดกะทัดรัดนอกจากนี้หัวเกียร์ที่มีแรงบิดสูงทำให้มี
ความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้น


US ซีรี่ย์

US ซีรี่ย์นั้นเป็นชุดมอเตอร์ชนิดควบคุมความเร็วที่ยูนิตควบคุมสามารถติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุมได้ การต่อใช้งานทำได้ง่ายโดยผ่านทางขั้วต่อสายไฟ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมความเร็วอย่างง่ายๆ
● ไม่มีฟังก์ชั่นหยุดอย่างทันทีทันใด


ES01/ES02

อุปกรณ์ควบคุมความเร็วนี้มุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชั่นการควบคุมความเร็วและใช้งานได้ง่าย มอเตอร์ชนิดควบคุมความเร็ว World K ซีรี่ย์ 6 W ถึง 60 W นั้นสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมความเร็วนี้ได้


DSC ซี่รี่ย์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ DSC ซีรีส์ที่มีประสิทธิภาพสูงระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ใช้งานง่ายด้วยราคาไม่แพงและขนาดกะทัดรัดนอกจากนี้หัวเกียร์ที่มีแรงบิดสูงทำให้มี
ความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้น


สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motors)

ชนิดที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ AC   

ABZO Sensor AZ ซีรี่ย์

ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ AC ชนิดสัญญาณพัลส์ในตัว FLEX LOGO Built-in Controller Type

เมื่อ ABZO เซ็นเซอร์ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นใหม่ได้ถูกติดตั้งเข้ากับมอเตอร์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ภายนอกและสามารถกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น (Home Position) ได้ด้วยความรวดเร็ว และด้วยไดรเวอร์ชนิดมีคอนโทรลเลอร์ในตัว (FLEX) ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆได้หลากหลาย


ชนิดที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับที่มีสัญญาณพัลส์จากภายนอก (Pulse Input Type)

เมื่อ ABZO เซ็นเซอร์ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นใหม่ได้ถูกติดตั้งเข้ากับมอเตอร์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ภายนอกและสามารถกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น (Home Position) ได้ด้วยความรวดเร็ว และด้วยไดรเวอร์ชนิดมีคอนโทรลเลอร์ในตัว (FLEX) ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆได้หลากหลาย


ชนิดที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ DC   

ABZO Sensor AZ ซีรี่ย์

ชนิดสัญญาณพัลส์ในตัว FLEX LOGO Built-in Controller Type

เมื่อ ABZO เซ็นเซอร์ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นใหม่ได้ถูกติดตั้งเข้ากับมอเตอร์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ภายนอกและสามารถกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น (Home Position) ได้ด้วยความรวดเร็ว และด้วยไดรเวอร์ชนิดมีคอนโทรลเลอร์ในตัว (FLEX) ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆได้หลากหลาย


ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง DC ชนิดต้องการพัลส์จากภายนอก (Pulse Input Type)

เมื่อ ABZO เซ็นเซอร์ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นใหม่ได้ถูกติดตั้งเข้ากับมอเตอร์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ภายนอกและสามารถกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น (Home Position) ได้ด้วยความรวดเร็ว และด้วยไดรเวอร์ชนิดมีคอนโทรลเลอร์ในตัว (FLEX) ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆได้หลากหลาย


แอคชูเอเตอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ (Motorized Actuators)

ลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ (Motorized Linear Slides)

EAS ซีรี่ย์

มาตรฐานใหม่สำหรับลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์และไซลินเดอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ พร้อมกับความสามารถในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไร้ข้อจำกัดในเรื่องของสภาพการดำเนินงาน มีขนาดกะทัดรัดโปรแกรมสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายงาน


แอคชูเอเตอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ (Motorized Actuators)

ลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ (Motorized Linear Slides)

EAS ซีรี่ย์

มาตรฐานใหม่สำหรับลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์และไซลินเดอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ พร้อมกับความสามารถในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไร้ข้อจำกัดในเรื่องของสภาพการดำเนินงาน มีขนาดกะทัดรัดโปรแกรมสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายงาน


EZ limo EZSII ซีรี่ย์์

ลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ซีรี่ย์นี้ใช้งานได้ง่ายและมีสมรรถนะที่สูงเพื่อการควบคุมตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบให้มีขนาดที่กะทัดรัดทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและต่อสายไฟเพื่อใช้งานกับเครื่องจักร


EZ limo EZSII ซีรี่ย์สำหรับใช้ในห้อง Clean Room

EZSII ซีรี่ย์สำหรับใช้ในห้อง Clean Room ได้ถูกออกแบบมาให้มีฟังก์ชั่นและสมรรถนะระดับเดียวกันกับ EZII ซีรี่ย์แต่เหมาะสำหรับใช้ในห้อง Clean Room


คอนโทรลเลอร์ (Controllers)

ที่โอเรียนทัลมอเตอร์ เรามีอุปกรณ์ที่กำเนิดสัญญาณพัลส์ซึ่งเราเรียกว่า คอนโทรลเลอร์ เราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ตามเหมาะสมเพื่อการควบคุมมอเตอร์ และยังสามารถใช้งานร่วมกับ programmable controller และเซ็นเซอร์ได้ เลือกคอนโทรลเลอร์ให้เหมาะสมที่สุดกับระบบของคุณ

EMP400 ซีรี่ย์์

เป็นมากกว่าหน้าที่กำเนิดสัญญาณพัลส์   ซีรี่นี้ได้รวมการทำงานแบบลำดับเข้าไปด้วยซึ่งหมายถึงการโปรแกรมลำดับการทำงานได้และสามารถควบคุมการทำงานอินพุตและเอาท์พุตได้


PG1200

เป็นคอนโทรลเลอร์ที่สามารถตั้งค่าตำแหน่งได้ง่ายโดยสามารถตั้งค่าได้ 4 ตำแหน่ง ผ่านทางหน้าจอด้านหน้า การติดตั้งทำได้ 2 วิธี คือ ใช้ราง DIN และติดตั้งทางก้านหน้าของตู้ควบคุม


พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fans)

ความสะดวกสบายในชีวิตและสังคมในทุกวันนี้ได้ถูกรองรับด้วยระบบควบคุมที่ทันสมัยซึ่งอาจเป็นแหล่งที่จะกำเนิดความร้อน ในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันโดยไม่หยุดพัก 365 วันต่อปี อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการออกแบบการจัดการความร้อนนี้อย่างเหมาะสม โอเรียนทัล มอเตอร์ มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดการกับความร้อนนี้โดยมุ่งเน้นไปยังพัดลมระบายความร้อนเพื่อตอบสนองกับความต้องการนี้

ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Input)

MU ซีรี่ย์

พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนวแกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ


MRS ซีรี่ย์

พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนวแกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ


Long Life MRE ซีรี่ย์

พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนว แกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ


ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (DC Input)

MDS ซีรี่ย์

พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนว แกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ


MDA ซีรี่ย์

พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนวแกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ


Long Life MDE ซีรี่ย์์

พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนว แกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ