ความรู้
Area Sensor ต่างจาก Safety Light curtain ยังไง?

1.มาตรฐานความปลอดภัย -Area Sensor ถูกออกแบบมาเป็นม่านลำแสง ซึ่งจัดอยู่

Readmore