ความรู้
คุณสมบัติของ Worm gear, Helical Gear และ Bevel Gear

คุณสมบัติของ Worm gear การทำงานค่อนข้างเงียบเมื่อเที่ยบกับชนิดอื่น สาม

Readmore